• +420 602 554 542

 • info@svetdani.cz

 • Bohuslava Martinů 120/1, Olomouc - Týneček

Dovolujeme si Vám nabídnou služby z oblasti zpracování účetnictví, organizační, účetní a daňové poradenství, vypracování a podání všech potřebných typů daňových přiznání včetně odložení přiznání k dani z příjmů, vedení mzdové agendy, zastupování na finančním úřadě, zdravotních pojišťovnách a správě sociálního zabezpečení.

Účetnictví

Vedení účetnictví se všemi souvisejícími úkony, dle požadavků klienta, kontroly účetnictví a ostatních služeb týkajících se účetnictví. Vedení účetnictví zabezpečíme na vlastním účetním software (dle typu klienta a rozsahu účetní evidence – Pohoda 2005 nebo ESO9 Intranet) nebo i přímo na účetním software klienta. Způsob zpracování účetnictví závisí na velikosti společnosti, organizaci práce či požadavcích klienta – v zásadě se používají tyto hlavní způsoby či jejich kombinace:

 • Převzetí dokladů a zpracování v sídle naší společnosti, s pravidelnými reporty či možností on-line nahlížení do výstupů.
 • Docházka účetního pracovníka v dohodnutých termínech nebo operativně.
 • Pronájem účetního pracovníka na celou pracovní dobu.

Vedení účetnictví zabezpečujeme pracovníky s dlouholetou zkušeností s vedením účetnictví, pravidelným školením nové legislativy a účetních postupů. Při vedení účetnictví přejímáme veškerou zodpovědnost za chyby vzniklé špatným vedením účetní evidence.

Mzdová a personální agenda

Zpracování mezd dle potřeb a požadavků klienta, včetně zabezpečení všech potřebných výstupů pro klienta, jeho zaměstnance a státní správu. Součástí zpracování mzdové agendy může být i vedení personální evidence, opět se zabezpečením všech nezbytných výstupů. Vedení mzdové a personální agenty opět zabezpečujeme buď na našem software nebo na software klienta. Způsoby práce jsou také obdobné jako u zpracování účetnictví.

Poradenství

 • Poradenství ve všech oblastech účetnictví a jejich výhodná řešení z hlediska daňové optimalizace a shody s platnou legislativou. Součástí daňového poradenství je i zpracování a podání veškerých potřebných přiznání ke všem typům daní v rámci Evropské unie.
 • Součástí daňového poradenství je i případné odložení daňové povinnosti vyplývající z daně z příjmů.
 • Vzhledem k našim bohatým zkušenostem nabízíme i poradenství v rámci optimalizace procesních postupů a organizace práce.

Daňové poradenství zabezpečujeme členy komory daňových poradců, kteří mají zkušenosti s různými typy právních subjektů s velmi různorodými předměty podnikání

Spotřební daně

 • Poradenství při zpracování podkladů nutných pro vydání všech povolení potřebných k nakládání se zbožím podléhajícím spotřební dani nebo tzv. ekologických daní (daň z elektrické energie, ze zemního plynu a některých dalších plynů a z pevných paliv) a při vedení povinných evidencí v rámci jednotlivých povolení stanovených platnou legislativou (zákonem o spotřebních daních, zákonem o lihu apod.).
 • Součástí poradenství je i zpracování a podání veškerých potřebných daňových přiznání ke všem typům spotřebních daní a ekologických daní, a to jak pro vzniklou daňovou povinnost, tak i pro vzniklý nárok na její vrácení.
 • Dále nabízíme konzultace o úplnosti a správnosti všech náležitostí dokladů určených pro prokázání zdanění (nebo osvobození) výrobků podléhajících spotřební dani při jejich dopravě nebo skladování, konzultace ve věcech týkajících se povinného značení lihu a jeho distribuce a ve věcech týkajících se distribuce pohonných hmot.

Poradenství je zabezpečeno odborníkem s více jak 15-ti letou praxí v této problematice.

Auditorské služby

Pro společnosti, kde je audit povinnou součástí účetní závěrky jsme schopni zabezpečit auditorské služby v plném rozsahu. Služby auditorů zajišťujeme ve spolupráci s našimi partnerskými společnostmi.

Zastupování na úřadech

Nedílnou součástí našich služeb je i zastupování klientů na úřadech – zejména na finančních úřadech, zdravotních pojišťovnách, státní správě sociálního zabezpečení případně na jiných úřadech.

Informační systémy

Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem nejen s účetní prací ale i s výběrem a zaváděním firemních informačních systémů můžeme nabídnout i služby v této oblasti:

 • Poradenství při výběru a zavádění nových informačních systémů
 • Projektové řízení na Vaší straně při zavádění informačního systému
 • Přímou implementaci některých IS
 • Outsorcing IS